YORUMCULAR


YONCATOPTAN  YORUM KAMPANYASI
Yorum Yapın, Hediyeler Kazanın
Sayfamıza yorumlarıyla katkıda bulunan bayanlarımıza Yoncatoptan ın hediyeleri
Ana sayfadaki yorumcu butonuna tıklayarak açılan yorum formuna sitemiz hakkındaki düşüncelerinizi işaretlerseniz, Bizim de sizlere emeğinize karşılık küçük hediyemiz olacak.
Yorum yazmak için resmi tıklayın

Hediyelerimiz Berrak Markalı ve kalitesi kanıtlanmış ürünlerdir.
Hediye Kazanan şanslı yorumcumuza ulaşabilmemiz için mutlaka e-posta adresini girmesi gerekir.
Çekiliş ve kura yok 300,1000 ve 1500 üncü yorumcuya yukarıdaki hediyeler gönderilecektir.
İki kez yapılan yorumlar sayılmayacaktır.

Sizlerin fikirleri, yorumları bizim için önemlidir
Tekstilde Marka Yaratmanın Önemi
Dünyanın en büyük entegre iplik ve tekstil yarı mamul ve mamul üreticilerinden olan Lycra markasının yaratıcısı Invista’nın Avrupa Satış Müdürü Arnaud Tandonnet, sektörde başarı için anahtarın ‘marka yaratmak’ olduğu söylendi.
Tandonnet, Hilton Oteli’nde, Invista’nın Türkiye distribütörü olan Barteks firması organizasyonunda düzenlenen ”Türk tekstili sektöründe global değer yaratmak için Lycra” konulu seminerde konuştu.
Tekstil sektörüne kazandırdıkları Lycra’yı ‘mucize iplik’ olarak tanımlayan Tandon net, Lycra ile örme, dokuma, çorap, iç giyim, pijama  ve spor malzemelerinde tüketicinin aradığı marka olduklarını söyledi.
Başarı İçin Marka
Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasından tekstilde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Tandonnet, konuşmasını şöylece sürdürdü:
“Kalitesi, dayanaklılığı, esnekliği, kişiye sunduğu sınırsız hareket özgürlüğü ve maksimum rahatlıkla Lycra tartışmasız bir değerler yaratıyor. Sektörde başarı için global değerlerin, üreticilerin güvendiği tüketicinin de aradığı markalarını yaratmak gerekiyor. Üretici ve tüketicilerin dostu Lycra da bu özellikleriyle dünyaca ünlü tasarımcılara ilham kaynağı oluyor.”
2000′de yapılan bir araştırmada Türk kadınlarının yüzde 50 sinin Lycra’lı giysileri tercih ederken, geçen yıl bu oran yüzde 75′e ulaştı.
Invista Yatırım Arayışında
ABD, Japonya, Çin gibi 20 ülkede fabrikası olan Invista, Türkiye’de ise şimdilik üretim yapmıyor.
Ancak geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelen Invista’nın Giyim Bölümü Dünya Başkanı Bill Ghitis, Türkiye’deki ortaklıklarını daha da güçlendirmek istediklerini söylemiştir ve yatırım olanakları aradıklarını belirtmişti.
Türkiye Distribütörü Balteks
Invista’nın Türkiye distribütörlüğünü ise Bateks firması yapıyor. Bateks, Lycra ipliğini Türkiye’nin her yerine 2 gün içinde müşterisine teslim ediyor.
Öte yandan Bateks’in mümessilliğini yaptığı diğer markaların ürünleri arasında Monarch örgü makinaları, Samsung iğne ve platinleri ile BTSR iplik tansiyonu kontrol ve besleme cihazları da bulunuyor.
L’importance de la marque sur textiles
Le plus grand fils intégrés et textiles semi-finis et finis
le créateur de la marque Lycra fabricants dans les ventes européennes Invista’nın
Directeur Arnaud Tandonnet, la clé du succès dans le secteur de «créer une marque”
on m’a dit qu’il était.
Tandonnet, Hôtel Hilton, est le distributeur de la Turquie Invista’nın
société Barteks,”organisé par le secteur textile en Turquie
Lycra pour créer de la valeur pour un séminaire mondial on”he dit.
l’industrie textile apporte à l’Lycra’yı fils miracle »comme
Tandon décrit le net, en maille Lycra, tissée, bonneterie, lingerie, vêtements de nuit
qu’ils sont à la recherche de marques de grande consommation et de matériel de sport, at-il dit.
Marque de la réussite
industrie textile de la Turquie est une place importante parmi les pays européens
indiquant que Tandonnet, a été distribué la parole continue:
la source d’inspiration. “
Dans une étude réalisée en 2000 à 50 pour cent d’entre eux des femmes turques Lycra’lı
de préférence des vêtements, tandis que l’année dernière, ce taux atteint 75 pour cent.
Invista la recherche d’investissements
États-Unis, le Japon, l’usine Invista dans 20 pays comme la Chine, la Turquie, la
la production ne fait pas maintenant.
Mondiale à venir en Turquie ces derniers mois, toutefois, le ministère Invista’nın Vêtements
Le président Bill Ghitis, renforcer leur partenariat en Turquie
a déclaré que ce qu’ils ont dit qu’ils veulent, et les possibilités d’investissement.
Balteks Distributeur Turquie
Turquie distributeur de la société fait Bateks Invista’nın. Bateks,
fil Lycra livrés à des clients dans toute la Turquie dans les 2 jours
est.
D’autre part, le représentant des autres marques, produits Bateks’in
Monarch de machines à tricoter, aiguilles et PCB avec Samsung BTSR
contrôle de la tension du fil et des dispositifs d’alimentation sont également disponibles.
The Importance of Brand Building in textiles
The world’s largest integrated yarn and textile semi-finished and finished goods
the creator of the Lycra brand manufacturers in the European Sales Invista’nın
Director Arnaud Tandonnet, the key to success in the sector ‘create a brand’
was told it was.
Tandonnet, Hilton Hotel, is the Turkey distributor of Invista’nın
Barteks company,”organized by the Turkish textile sector
spoke to the seminar on”Lycra to create a global value.
Textile industry brings to the Lycra’yı ‘miracle yarn as
Tandon describes the net, with Lycra knit, woven, hosiery, underwear, sleepwear
that they are looking for consumer brands and sports materials, he said.
Brand for Success
Turkey’s textile industry is an important place among the European countries
indicating that Tandonnet, been distributed speech continued:
the values of freedom and maximum comfort Lycra undisputed
creates. Global values for success in the industry, manufacturers rely on
looking at the consumer’s need to create their brands. Manufacturer and
Lycra consumer-friendly features, this world-renowned designers
In a survey made in 2000 to 50 percent of them of Turkish women Lycra’lı
clothing preference, while last year, this rate reached 75 percent.
Invista Seeking Investment
U.S., Japan, the Invista plant in 20 countries such as China, Turkey, the
production does not do now.
World coming to Turkey in recent months, however, the Department Invista’nın Clothing
President Bill Ghitis, further strengthen their partnership in Turkey
stated that what they have said they want to, and investment opportunities.
Turkey Distributor Balteks
Turkey distributor of the company is doing Invista’nın Bateks. Bateks,
Lycra yarn delivered to customers all over Turkey within 2 days
is.
On the other hand, the representative of the other brands, products Bateks’in
Monarch of knitting machines, needles and PCB with Samsung BTSR
yarn tension control and power supply devices are also available.
YONCATOPTAN
YORUMCULAR YORUMCULAR Reviewed by zubizup on 12:29 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.